Return to site

İndüksiyon yüzey sertleştirmeye etki eden faktörler

 • Sertleştirilecek çeliğin kalitesi ve kimyasal analizi,
 • Sertleştirilecek çeliğin mikro ve makro temizlik seviyesi, 
 • İş parçası boyutlarına göre indüksiyon ısıtma gücü,
 • İndüksiyon ısıtma hızı (süresi),
 • Su verme sıcaklığı,
 • Su verme hızı,
 • İndüksiyonla ısıtmadan sonra su verme süresi,
 • Sertleştirme suyunun sıcaklığı,
 • Sertleştirme suyunun içerisindeki sentetik soğutma sıvısının katkı oranı,
 • İndüksiyon ısıtma bobin dizaynı,
 • İndüksiyon ısıtma bobinininin iş parçasına olan mesafesi,
 • İndüksiyon ısıtma bobini soğutma suyu basıncı- akış hızı...
indüksiyon yüzey sertleştirme makinaları
indüksiyon yüzey sertleştirme
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK